Legalisering af cannabis: Hvad mener Folketingets partier?

Christianborg

Senest den 17. juni 2019 skal det næste folketingsvalg afholdes. Dette er en oplagt anledning til at se på, hvor de forskellige partier egentlig står i debatten om legalisering af cannabis.

Om mindre end 4 måneder bliver der holdt folketingsvalg i Danmark. Og mens emner som klima, indvandring og kriminalitet uden tvivl kommer til at fylde meget i valgkampen, vil spørgsmålet om legalisering af cannabis sandsynligvis også have betydning for, hvor en del af befolkningen ender med at sætte deres kryds.

I den snart afsluttede regeringsperiode har der nemlig været stort fokus på cannabis i den offentlige debat. Blandt andet er det blevet diskuteret, hvorvidt man kan komme den eskalerende bandekonflikt til livs gennem en legalisering af hash.

Desuden har en lang række danskere stået frem og fortalt om, hvordan de har brugt cannabis medicinsk til at lindre en række af forskellige lidelser, og i den forbindelse har været tvunget til at handle på det illegale marked. Særligt disse personlige beretninger synes at have haft en stor indflydelse på folkestemningen.

Og hvis det stod til befolkningen, ville cannabis nu blive fuldt ud legaliseret i Danmark. En undersøgelse foretaget af Epinion tilbage i oktober 2017 viste således, at 53 procent ønsker at gøre hash lovligt, mens blot 27 procent er imod.[1]

Men hvor står Folketingets partier egentlig i debatten?

Enhedslisten (14 mandater)

Enhedslisten ønsker at legalisere hash under kontrollerede forhold. De mener dermed, at der skal være statslig kontrol med cannabismarkedet, og at apoteker skal stå for salget. Ifølge partiets retsordfører, Rosa Lund, vil en sådan ordning være gavnlig på flere måder.

Blandt andet vil det betyde, at kunder ikke længere bliver kriminaliseret, at man kan føre kontrol med indholdet i cannabisprodukter, og at man kan få skatteindtægter af salget.

Desuden mener Enhedslisten, at det bør være lovligt for danskerne at dyrke en vis mængde hamp derhjemme.[2]

Liberal Alliance (13 mandater)

Liberal Alliance går ind for fri hash og vil arbejde for at få udskrevet en folkeafstemning, der skal afgøre, hvorvidt en legalisering skal finde sted. Tilbage i november 2017 udtalte partiets politiske ordfører, Christina Egelund, således, at LA vil fremføre idéen om en folkeafstemning i løbet af den kommende valgkamp. Lever de op til dette løfte, vil det betyde, at spørgsmålet om fri hash snart bliver sat på dagsordenen.

Christina Egelund fremhæver blandt andet Colorado som et eksempel på en stat, der har lovliggjort hash gennem en folkeafstemning. Hun mener, at dette er en god model, fordi debatten op til et sådant valg vil kunne være med til at aflive de mange myter, der eksisterer om stoffet.

Desuden påpeger hun, at legaliseringen i Colorado ikke har ført til en stigning i forbruget af hash, som mange måske ville tro. Blandt de unge har man set et marginalt fald i forbruget, mens det er steget marginalt blandt de voksne. Alt i alt ligger det samlede forbrug dermed på samme niveau som inden legaliseringen. [3]

Alternativet (10 mandater)

Alternativet ønsker at arbejde for en liberalisering og legalisering af cannabis. De mener, at enhver skal have ret til at åbne en cannabisbutik efter tilladelse, ligesom enhver skal kunne etablere et landbrug for økologisk, dansk cannabis.

Liberaliseringen og legaliseringen bør ifølge Alternativet blive fulgt op af en øget oplysning om cannabis og dets potentielle skadelige virkninger, ligesom det skal være et krav, at forhandlere af cannabis bliver uddannet i at vejlede om bivirkninger.

Desuden foreslår Alternativet, at der skal fastsættes en mindstealder indtagelse af cannabis og at der skal fastslås en grænseværdi i forbindelse med bilkørsel. En del af indtægterne fra salget vil de øremærke til oplysning samt exitprogrammer til misbrugere af cannabis og andre rusmidler.[4]

Radikale Venstre (8 mandater)

Nultolerancen mod cannabis har spillet fallit, og derfor bør hash legaliseres. Det mener Radikale Venstre, som tilbage i efteråret 2016 fremsatte et forslag om at legalisere hash – i første omgang som en treåring forsøgsordning, hvor statskontrollerede butikker skal stå for salget.

Hovedårsagen til, at Radikale venstre ønsker cannabis legaliseret, er, at de derigennem mener, at man kan komme organiseret kriminalitet baseret på hashhandel til livs.[5]

Socialistisk Folkeparti (7 mandater)

I 2016 vedtog SF en ny politik, som betyder, at de nu går ind for en fuld legalisering af cannabis. Ifølge sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF), er der nemlig ingen grund til at kriminalisere store dele af befolkningen, når hash som rusmiddel i virkeligheden kan sidestilles med alkohol.

Hun fremhæver desuden, at en legalisering kan bidrage til at sænke kriminaliteten i samfundet, ligesom det vil give bedre forudsætninger for at komme i kontakt med og hjælpe eventuelle misbrugere.[6]

Fire partier er imod

På nuværende tidspunkt er fire af Folketingets partier stadig imod en legalisering af cannabis. Det drejer sig om Det Konservative Folkeparti (6 mandater), foruden Danmarks tre største partier Socialdemokratiet (46 mandater), Venstre (34 mandater) og Dansk Folkeparti (37 mandater).

For alle fire partier er det argumenter om stoffets skadevirkninger, der danner grund for deres politik. Socialdemokratiet forventer for eksempel, at en legalisering af cannabis vil føre til et øget forbrug, der vil give en negativ effekt på folkesundheden. De mener desuden, at en lovliggørelse vil sende et forkert signal til Danmarks unge.[7]

Fremtidsudsigterne for legalisering af cannabis i Danmark

Ser man på, hvordan mandaterne fordeler sig, er der ikke flertal for en fuld legalisering af cannabis i Danmark. 123 mandater er nemlig imod, mens kun 52 er for.[8] Selv hvis de cannabis-positive partier vinder flere kandidater ved det kommende folketingsvalg, synes en legalisering derfor urealistisk.

Skal cannabis blive lovligt i Danmark, vil det i stedet kræve, at et af de store partier skifter politik på området. Og som både SF og De Radikaler er eksempler på, er det muligt at ændre mening.

Et par fremtrædende medlemmer af Socialdemokratiet har allerede meldt sig som fortalere for en legalisering. Københavns overborgmester, Frank Jensen, har således flere gange opfordret til at lovliggøre hash i hovedstaden. Og formanden for den socialdemokratiske gruppe, Henrik Sass Larsen, skabte i 2018 stor omtale ved at foreslå en afkriminalisering af hash.[9]

Hvis den mere liberale tilgang til cannabis skulle vinde fodfæste i den socialdemokratiske gruppe, vil befolkningens ønske om en legalisering være tæt på at blive opfyldt.

[1] https://www.dr.dk/nyheder/politik/halvdelen-af-befolkningen-vil-legalisere-hash

[2] https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10618562/enhedslisten-vil-frigive-hash-for-at-frede-koebere/

[3] https://www.dr.dk/nyheder/indland/la-vil-have-folkeafstemning-om-hash

[4] https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/legaliser-cannabis

[5] https://www.dr.dk/nyheder/politik/efter-skyderi-paa-christiania-nu-vil-radikale-venstre-legalisere-hash

[6] https://politiken.dk/indland/politik/art5619077/SF-%C3%A6ndrer-politik-Vil-legalisere-cannabis

[7] https://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-det-mener-partierne-om-legalisering-af-hash

[8] De fire mandater fra Grønland og Færøerne er ikke talt med

[9] https://www.information.dk/telegram/2018/05/socialdemokratisk-toppolitiker-afkriminalisere-hash

Skriv et svar